Zespół roboczy Prawo właściwe dla sztucznej inteligencji

 

 

Kierownik: dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński,

 

Zespół roboczy ds. realizacji projektu AI w sądownictwie

 

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Załucki

 

Zespół roboczy ds. realizacji projektu Eko Smart City

 

Kierownik: dr hab. prof. UO Dariusz Szostek, dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Członkowie: dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, dr Sebastian Szymański, Roman Bieda

 

Zespół roboczy ds. seminariów naukowych

 

Kierownik: dr hab. prof. UwB Wojciech Filipkowski

 

Zespół roboczy ds. wykorzystania sztucznej inteligencji do monitoringu wizyjnego

 

Kierownik: dr Grzegorz Sibiga

Członkowie: Roman Bieda, Maciej Groń, dr Sebastian Szymański, Mirosław Wróblewski