O Katedrze

Główne cele Wirtualnej Katedry to:

 1. inspirowanie badań naukowych i analiz w zakresie prawa i etyki dotyczących rozwoju Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence – AI) w powiązaniu z zagadnieniami nowych technologii,
 2. monitorowanie prac badawczych i wdrożeniowych AI oraz nowych technologii w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej,
 3. monitorowanie strategii rozwoju AI oraz nowych technologii na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej,
 4. doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących Sztuczną Inteligencję (AI) oraz nowe technologie,
 5. współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki AI oraz nowych technologii.

Wirtualna Katedra podejmuje działania polegające m.in. na:

 1. powołaniu zespołów roboczych, które przygotują propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących rozwoju AI oraz nowych technologii w różnorodnych obszarach,
 2. utworzeniu portalu naukowego AI, w skład której wejdzie m.in. baza instytucji badawczych i naukowych oraz ekspertów zajmujących się problematyką AI,
 3. inicjowanie i prowadzenie seminariów naukowych dotyczących najnowszych zagadnień prawa i etyki AI oraz nowych technologii,
 4. inicjowanie i prowadzenie współpracy naukowej oraz międzynarodowej w zakresie prawa i etyki AI oraz nowych technologii,
 5. organizowanie konferencji naukowych poświęconych prawnym i etycznym zagadnieniom AI oraz nowych technologii,
 6. inicjowanie i wspieranie rozwoju edukacji dotyczącej AI oraz nowych technologii, m.in. na studiach wyższych.